Nederlands 
Over Casa Gaya
Contact opnemen
Verzending
Voorwaarden
Nieuwsbrief
Klantenservice
Winkelwagen
Aantal Product
   
Zoekterm:   
Privacy
In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoensnormen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.

Hoe gaan wij om met de door u verstrekte persoonsgegevens?
De gegevens die worden opgeslagen in onze database worden uiteraard gebruikt om uw bestelling te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek - waarin opgenomen uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres -  inzage krijgen in de van uw geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in  belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
deze gegevens onjuist blijken te zijn;
de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.
Driehoekstraat 6 - 5721 AA Asten
Verzending Voorwaarden Privacy
website: MKW